• Biuro czynne: Pon - Pt 8.00 - 16.00

FARMY FOTOWOLTAICZNE

Farmy fotowoltaiczne

Z gruntu dobra inwestycja

Nowoczesne rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii zyskują na popularności. Pozwalają na oszczędność środków finansowych i dbałość o środowisko naturalne. Coraz chętniej inwestorzy idą o krok dalej, decydując się na budowę większych pod względem rozmiarów i mocy farm fotowoltaicznych.

Farma fotowoltaiczna – co to jest?

Farmy fotowoltaiczne, nazywane też elektrowniami słonecznymi, to komercyjne instalacje fotowoltaiczne o dużej mocy. Składają się z tysięcy paneli słonecznych, zwykle montowanych na konstrukcjach stalowych wbitych kafarem w ziemię. Zajmują zwykle sporą powierzchnię terenu i pozwalają na wysokie uzyski energii elektrycznej. Farmy solarne to alternatywa dla mikroinstalacji fotowoltaicznych, których moc nie przekracza 50 kW.

Energia słoneczna w ogniwach fotowoltaicznych, z jakich zbudowane są panele, zamieniana jest w prąd stały. Ten za pośrednictwem przetwornic przekształcany jest na prąd zmienny. Powstała w ten sposób w pełni darmowa energia może być nie tylko wykorzystywana w miejscu wytworzenia, ale przede wszystkim przesyłana do sieci i odsprzedawana kolejnym odbiorcom.

farma fotowoltaiczna

Dla kogo jest farma fotowoltaiczna?

Farmy fotowoltaiczne są stosunkowo nowym rodzajem inwestycji energetycznych w Polsce. Ich liczba systematycznie jednak wzrasta. Farma słoneczna to atrakcyjna forma inwestycji dla przedsiębiorców, rolników oraz właścicieli większych nieruchomości bądź niezagospodarowanych terenów. Fotowoltaika to idealny kierunek dla osób poszukujących pasywnego dochodu i dbających o środowisko.

Farma fotowoltaiczna – jak założyć?

  1. Odpowiednia lokalizacja

Kluczową rolę w inwestycji w farmę fotowoltaiczną odgrywa jej lokalizacja, zapewniająca generowanie odpowiednich ilości energii. Grunt pod inwestycję musi spełniać określone warunki – pod względem padania słońca i ukształtowania terenu. Najlepiej, aby farma była zlokalizowana w stronę południa, a dostępu promieni słonecznych nie ograniczały drzewa ani budynki. Idealny teren pod farmę powinien być dość płaski i co ważne – oddalony o przynajmniej 200 metrów od linii energetycznych średniego napięcia. Nie bez znaczenia jest też klasa gruntu –  IV lub gorsza. Z tego powodu świetnym pomysłem jest wykorzystanie nieużytków rolnych. Dla 1 MW energii konieczne są ok. 2 ha wolnej przestrzeni.

  1. Projekt farmy fotowoltaicznej

Przyłączenie do zakładu energetycznego, a w efekcie sprzedaż wyprodukowanej energii, wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji farmy fotowoltaicznej. Dokładne opracowanie danych jest szczególnie ważne, gdyż późniejsze modyfikacje będą niemożliwe. Zoptymalizowanie działania elektrowni słonecznej zwiększy też szansę na ekonomiczne powodzenie przedsięwzięcia. W projekcie koncepcyjnym farmy fotowoltaicznej powinny znaleźć się specyfikacje wszystkich urządzeń, w tym paneli i inwerterów, wizualizacja położenia elektrowni na danej przestrzeni oraz pełny kosztorys.

  1. Wymagania formalne

Dokumentacja potrzebna do budowy farmy solarnej obejmuje:

  • pozwolenie na budowę – zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, instalacje fotowoltaiczne powyżej 50 kW wymagają pozwolenia na budowę. Pozwolenie to wydawane jest na wniosek inwestora, który musi zawrzeć w nim także oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  • decyzję środowiskową – wymóg jej posiadania określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Uzyskanie decyzji środowiskowej jest konieczne, gdy powierzchnia farmy fotowoltaicznej liczona razem z towarzyszącą infrastrukturą wynosi nie mniej niż 0,5 ha i jest zlokalizowana na obszarach objętych formami ochrony przyrody – parkach narodowych i krajobrazowych oraz rezerwatach przyrody, jak również w otulinach tych form ochrony przyrody. Dokument ten jest wymagany również dla farm solarnych na pozostałych obszarach, gdy powierzchnia ich zabudowy przekracza 1 ha.
  • warunki przyłączenia – by uzyskać informację o możliwości podłączenia do sieci, należy złożyć w zakładzie energetycznym wniosek o wydanie warunków przyłączenia. Do wniosku

załączyć trzeba tytuł prawny do gruntu, warunki zabudowy lub Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz mapę podglądową. Czas oczekiwania na uzyskanie warunków przyłączenia wynosi do 150 dni.

  • koncesję na produkcji energii z odnawialnego źródła – obowiązek ten występuje dla elektrowni słonecznych o mocy powyżej 500 kW.  Szczegółowe zapisy dotyczące koncesji i warunków jej otrzymania reguluje ustawa Prawo energetyczne. Po wydaniu koncesji przez  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i rejestracji na Towarowej Giełdzie Energii oraz uruchomieniu i odbiorze farmy fotowoltaicznej przez firmę energetyczną, elektrownia może rozpocząć swoją działalność.

Koszt farmy fotowoltaicznej

Rozmiary i moc farmy solarnej, większe w porównaniu z mikroinstalacją, znajdują odzwierciedlenie również w kosztach jej budowy. Te są zależne od rozmaitych czynników, jakie należy wziąć pod uwagę przy planowaniu inwestycji. Wydajność paneli słonecznych, stopień nasłonecznienia i koszt prac konstrukcyjnych – to niektóre składowe ceny.

Obecne szacunki wskazują jednak, że koszty budowy farmy fotowoltaicznej o mocy nominalnej 1 MW kształtują się na poziomie od 3,5 do nawet 4,8 mln zł.

Dofinansowanie na budowę farmy fotowoltaicznej

Inwestorzy planujący budowę farmy paneli słonecznych mogą skorzystać z programów dofinansowania – lokalnych, rządowych i unijnych, a tym samym znacząco obniżyć koszty przedsięwzięcia. W odpowiedzi na potrzeby klientów pomagamy im w pozyskaniu dofinansowania na własną farmę fotowoltaiczną.

Opłacalność farmy fotowoltaicznej

Elektrownia fotowoltaiczna przy atrakcyjnych warunkach dofinansowania może zagwarantować zwrot z inwestycji w ciągu ok. 10 lat. Rentowność dla inwestora kształtuje się na poziomie ok. 9%.

Własna farma fotowoltaiczna – zaufaj ekspertom Sun Energy Solutions

Klientom powierzającym nam budowę farmy fotowoltaicznej zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie współpracy – od projektu, przez montaż i uruchomienie instalacji, po jej sprawny serwis.

Realizujemy zamówienia na farmy paneli słonecznych z wykorzystaniem produktów sprawdzonych marek. Bogate doświadczenie w branży energii odnawialnej oraz współpraca z wiodącymi producentami pozwala nam na budowę farm solarnych o dowolnej wielkości.

Planujesz inwestycję w fotowoltaikę? Zadzwoń lub napisz już dziś, by uzyskać szczegółowe informacje dotyczące farmy fotowoltaicznej, jaką możemy dla Ciebie zaprojektować i zamontować w wybranym miejscu.