• Biuro czynne: Pon - Pt 8.00 - 16.00

FOTOWOLTAIKA DLA ROLNICTWA

Fotowoltaika dla rolników

Farmy fotowoltaiczne, panele słoneczne i instalacje fotowoltaiczne dla rolnictwa

Właściwe nasłonecznienie odgrywa ważną rolę w życiu każdego rolnika, zajmującego się hodowlą trzody chlewnej i drobiu bądź przetwórstwem rolno-spożywczym. Tym bardziej teraz, w czasach postępującej automatyzacji procesów rolniczych, które wiążą się z coraz większym zużyciem energii elektrycznej. Wyższym rachunkom za prąd, którego ceny podatne są na wahania, zaradzić można poprzez utworzenie własnej farmy fotowoltaicznej.

Farma fotowoltaiczna – uprawiaj energię ze słońca w swoim gospodarstwie rolnym

Fotowoltaika dla rolników z Sun Energy Solutions to rozwiązanie, dzięki któremu produkować będziesz energię niezbędną do zasilania większości użytkowanych urządzeń elektrycznych i pomieszczeń gospodarczych. Oferujemy szeroki zakres zestawów fotowoltaicznych dedykowanych rolnictwu, w tym moduły PV, inwertery, liczniki energii, systemy mocowania i akcesoria łączeniowe. Wszystkim zainteresowanym proponujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb energetycznych gospodarstwa i możliwości finansowych. Nie tylko projektujemy wydajne farmy fotowoltaiczne w Polsce, ale i zajmujemy się ich instalacją oraz pierwszym rozruchem. Świadczymy usługi systematycznej konserwacji i serwisowania elementów instalacji.

Inwestycja w instalacje fotowoltaiczną – dofinansowania na fotowoltaikę dla rolników

Rosnące zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii stwarza dla rolników wyjątkowe możliwości w zakresie finansowania farm fotowoltaicznych. Mogą oni skorzystać ze wsparcia pochodzącego z funduszy europejskich i krajowych, pozwalających na obniżenie kosztów projektu i wykonania całej instalacji. Rolnikom planującym inwestycję we własną instalację, bądź też farmę fotowoltaiczną, pomagamy w złożeniu, co za tym idzie uzyskaniu dofinansowania na fotowoltaikę w ramach wybranego programu obowiązującego w roku 2020 lub latach przyszłych. Przygotujemy kompletny wniosek wraz z projektem technicznych i załatwimy wszelkie niezbędne formalności.

Zyskaj energetyczną niezależność dzięki własnej farmie fotowoltaicznej

Farmy fotowoltaiczne to szereg korzyści dla gospodarstw rolnych i domowych. Przede wszystkim oznaczają:

  • skuteczne obniżenie kosztów funkcjonowania gospodarstwa rolnego,
  • niezależność względem publicznych dostawców i rosnących cen prądu,
  • zabezpieczenie gospodarstwa przed przerwami w dostawie energii elektrycznej,
  • możliwość dodatkowych zysków poprzez oddawanie nadprodukcji prądu do sieci publicznej,
  • efektywne wykorzystanie nieużytkowanej powierzchni – farmy fotowoltaiczne mogą być tworzone na dachach obiektów gospodarczych i na terenach zielonych.

Fotowoltaika dla rolników – dofinansowanie z programu Agroenergia

W programie Agroenergia mogą wziąć udział wyłącznie rolnicy indywidualni, za których uważa się osoby fizyczne będące właścicielami, wieczystymi użytkownikami, posiadaczami samoistnymi lub dzierżawcami nieruchomości rolnej, przy czym sumaryczna powierzchnia użytków rolnych nie jest większa niżeli 300 ha. Kolejnym warunkiem, który musi spełnić rolnik, aby ubiegać się o dofinansowanie na fotowoltaikę to konieczność zamieszkiwania od przynajmniej 5 lat w gminie na terenie której znajduje się jedna z nieruchomości wchodząca w skład gospodarstwa na terenie którego ma powstać instalacja fotowoltaiczna.

Dla rolników przygotowaliśmy specjalną ofertę polegającą na kompleksowej obsłudze w zakresie pozyskania dofinansowania z programu Agroenergia. Dzięki temu każdy rolnik, który skorzysta z naszej oferty może być pewien, że otrzyma dotację o którą się ubiega. Jest to o tyle istotne, ze cały proces kompletowania dokumentów oraz przygotowania wniosków wraz z załącznikami jest dosyć skomplikowany i dla osób nie posiadających doświadczenia może stanowić problem. Wysokość dofinansowania w postaci bezzwrotnej dotacji może wynosić do 40% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej.

Ważne jest to, że w przypadku posiadania na terenie gospodarstwa rolnego kilku liczników energetycznych o dofinansowanie z programu Agroenergia można ubiegać się wiele razy, dzięki czemu oszczędności mogą być bardzo duże.

Fotowoltaika dla rolnictwa – redukcja wydatków za prąd

Dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej można zredukować rachunki za energię elektryczną na terenie gospodarstwa rolnego do minimum. Każdy rolnik, który zdecyduje się na montaż paneli słonecznych ma dodatkowo możliwość odliczenia do 25% poniesionych kosztów instalacji od podatku rolnego, co za tym idzie inwestycja w fotowoltaikę staje się jeszcze bardziej opłacalna.

Jesteś zainteresowany obniżeniem kosztów prowadzenia swojego gospodarstwa rolnego? Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu dotacji na fotowoltaikę dla rolników? Skontaktuj się ze specjalistami z Sun Energy Solutions, aby porozmawiać o szczegółach dotyczących fotowoltaiki dla rolnictwa.