Coraz częstszym widokiem na dachach polskich domów są zestawy kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych. Na pierwszy rzut oka trudne do rozróżnienia, bywają ze sobą mylone. Choć oba systemy wykorzystują energię promieniowania słonecznego, którą przetwarzają na ciepło lub prąd, to jednak więcej dzieli je niż łączy – zarówno pod kątem budowy, wymagań, jak i kosztów instalacji. Przyjrzyjmy się głównym różnicom między panelami fotowoltaicznymi a kolektorami słonecznymi!

Panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne – porównanie

Zasada działania

Diametralnie inna jest przede wszystkim zasada działania kolektorów oraz paneli fotowoltaicznych.  Wynika ona z różnic w budowie systemów oraz rodzaju pozyskiwanej energii. Zarówno panele fotowoltaiczne, jak i kolektory słoneczne służą do pochłaniania promieniowania słonecznego i przetwarzania go w inną postać energii. W kolektorach słonecznych, padające na absorber promieniowanie słoneczne, rozgrzewają go, po czym uzyskane ciepło przekazywane jest niezamarzającemu czynnikowi roboczemu i dalej trafia do zasobnika ciepłej wody użytkowej. Z uwagi na rodzaj nośnika ciepła kolektory słoneczne dzielą się na trzy rodzaje: kolektory płaskie, płaskie próżniowe i rurowe. Panele fotowoltaiczne wykorzystują tak zwany efekt fotowoltaiczny. Znajdujące się w panelach ogniwa fotowoltaiczne wytwarzają prąd stały na skutek promieniowania słonecznego. Po przetworzeniu prądu w urządzeniu zwanym falownikiem lub inwerterem, pozyskaną energię można wykorzystać.

Sposób zastosowania paneli oraz kolektorów słonecznych

Kluczowa różnica między panelami fotowoltaicznymi a słonecznymi związana jest także z ich przeznaczeniem. Panele fotowoltaiczne przekształcają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną, która może być przetworzona na falowniku do napięcia 230 V i wykorzystana do zasilania urządzeń domowych lub oświetlania budynku bądź w przypadku nadwyżki energii odprzedawana do sieci. Z kolei kolektory słoneczne służą do produkcji energii cieplnej, przy użyciu której podgrzewana jest ciepła woda użytkowa, wspomagana instalacja centralnego ogrzewania, zwłaszcza w okresach przejściowych, a nawet podgrzewana woda w basenie.

Budowa instalacji solarnej
  • ogniwa fotowoltaiczne,
  • falownik  – inwerter, przetwarzający uzyskany prąd stały na przemienny, wykorzystywany do zasilania urządzeń domowych,
  • przewody elektryczne,
  • aparatura zabezpieczająca.

Instalacja solarna składa się z:

  • samych kolektorów, zwykle umieszczonych na dachu lub na gruncie,
  • zasobnika ciepłej wody,
  • rur łączących kolektory z zasobnikiem,
  • pompy przetłaczającej płyn solarny,
  • sterownika,
  • naczynia wzbiorczego i innych elementów zabezpieczających.
Koszty instalacji fotowoltaicznej

Zarówno montaż kolektorów słonecznych, jak i paneli fotowoltaicznych to inwestycja, której koszt zwraca się po kilku lub nawet kilkunastu latach. Wysokość inwestycji zależy zależy od kilku czynników, a przede wszystkim: od wielkości systemu, potrzeb użytkowników, miejsca montażu i rodzaju systemu. Koszt inwestycji w małą instalację fotowoltaiczną oscyluje w granicach 30 tysięcy złotych. Instalacja solarna, z 2-3 kolektorami i przeznaczona dla maksymalnie 4 osób, to wydatek około 10 tysięcy złotych. W przypadku paneli fotowoltaicznych, jak i solarnych, inwestorzy mogą ubiegać się o dotację w ramach licznych programów dofinansowania – prowadzonych na szczeblu gminnym i wojewódzkim.

Chcesz zainwestować w zieloną energię w swoim domu, firmie lub gospodarstwie rolnym? Dowiedz się więcej na naszych stronach: instalacje fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne, które projektujemy, montujemy i serwisujemy w Sun Energy Solutions.