Troska o środowisko ma naprawdę duże znaczenie, dlatego niezbędne jest wprowadzenie takich rozwiązań dzięki którym możliwe jest wyprodukowanie energii z naturalnych źródeł. 23 lipca 2019 r. premier Morawiecki zapowiedział program „Mój Prąd”, który ma stanowić dofinansowanie mikro instalacji fotowoltaicznych. Nabór wniosków rozpoczyna się już na początku września, przy czym należy wiedzieć, że na dofinansowanie na fotowoltaikę przeznaczony jest miliard złotych.

Program „Mój prąd” – co trzeba wiedzieć?

Budżet programu „Mój Prąd” wynosi miliard złotych, co oznacza, że około 200 tys. wniosków zostanie rozpatrzonych pozytywnie. Maksymalna kwota dofinansowania na jedno gospodarstwo domowe wynosi 5 tys. zł. Wnioski należy składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowania na fotowoltaikę obejmują instalacje o 2 – 10 kW mocy zainstalowanej. Warto wiedzieć, że program dedykowany jest przede wszystkim do gospodarstw domowych z terenów mniej zurbanizowanych. Wysokość dofinansowania do fotowoltaiki jest w formie bezzwrotnej i może obejmować koszt zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. Instalacja obejmuje tylko panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem. Kwalifikacja kosztów jest uwzględniana od dnia 23 lipca 2019 r, czyli instalując panele słoneczne od 23 lipca można starać się o zwrot do 50% kosztów kwalifikowanych, które oczywiście nie mogą przekraczać 5 tys. zł. Wnioskodawca nie otrzyma dofinansowania w przypadku gdy skorzystał z innych dotacji. W momencie składania wniosku należy mieć ukończoną inwestycję.

Jak złożyć wniosek w ramach programu „Mój Prąd” i co do niego dołączyć?

Wniosek o dofinansowanie do fotowoltaiki może być złożony albo drogą pocztową na adres Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, można wysłać go kurierem albo złożyć osobiście w siedzibie. Wnioski można składać już na początku września. Do każdego wniosku należy dołączyć fakturę za zakup i montaż instalacji, dowód zapłaty faktury, a także dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego. Tutaj niezbędne jest wypełnienie wzoru dokumentu opublikowanego na stronie NFOŚiGW. Bardzo ważne jest również to, że dofinansowanie udzielane jest tylko na nowe urządzenia, które nie mogą być wyprodukowane później niż 24 miesiące przed samą instalacją. Ponadto nie można starać się o dofinansowania do fotowoltaiki jeżeli dotyczą one tylko wzrostu mocy wcześniej zainstalowanych paneli fotowoltaicznych. W okresie do 3 lat organ właściwy ma możliwość kontroli. Należy również wyrazić zgodę na przetwarzanie i opublikowanie swoich danych osobowych.

Panele słoneczne na dachu domu jednorodzinnego

Program „Mój Prąd” – uzupełnieniem programu „Czyste Powietrze”

Rząd wprowadza programy, których celem jest korzystanie z odnawialnych źródeł energii. W ten sposób ma dojść do ograniczeń w emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Ponadto odnawialne źródła energii pozwalają obniżyć koszty ogrzewania oraz energii elektrycznej. Uzupełnieniem rządowego programu „Czyste Powietrze” jest właśnie program „Mój Prąd” dzięki któremu znacząco ma wzrosnąć ilość mikro instalacji fotowoltaicznych, a to z kolei ma przekładać się na zmniejszenie emisji CO2. Warto tutaj zwrócić uwagę, że nabór wniosku rozpoczyna się z początkiem września i niestety na wielu stronach pojawiają się kwestionariusze, które są próbą wyłudzenia danych osobowych. Kwestionariusz należy pograć z oficjalnej strony NFOŚiGW i żadnej innej i tutaj liczy się kolejność składania wniosków.

Ulga termomodernizacyjna – w walce o jakość powietrza i ograniczenie smogu

Organ rządzący obecnie wprowadza programy, których celem jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie ilości pyłu zawieszonego w powietrzu, czyli emisji smogu. Dlatego została wprowadzona ulga termomodernizacyjna, która ma stanowić wsparcie państwa dla osób decydujących się na termomodernizację budynków mieszkalnych. W tym przypadku została przyznana premia w wysokości stanowiącej 20% kredytu wziętego na realizację termomodernizacji. Kolejną ulgą jest właśnie ulga termomodernizacyjna, której celem jest możliwość skorzystania ze zwrotu za wprowadzenie termomodernizacji. Adresatami są podatnicy PIT opłacający 19% podatek, a także opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ulga przeznaczona jest także do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy ponoszą koszty termomodernizacyjne. Dzięki uldze można odliczyć od dochodu wydatki poniesione na realizację termomodernizacji. Tutaj należy jednak wiedzieć, że są to tylko i wyłącznie wydatki określone w audycie energetycznym. Maksymalna kwota odliczeń nie może przekroczyć 53 tys. zł, niezależnie od ilości realizowanych przedsięwzięć.

Co można odliczyć w przypadku ulgi termomodernizacyjnej?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można dokonać odliczeń za zakup materiałów budowlanych, które wykorzystuje się do dociepleń, w tym płyt balkonowych i systemów dociepleń, które zabezpieczają przed zawilgoceniem. Ponadto można odliczyć węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury. Odliczeń można dokonać również za kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, a także układem doprowadzenia i odprowadzenia spalin. Ulga termomodernizacyjna przysługuje na materiały budowlane, które wchodzą w skład instalacji grzewczej i instalacji służącej do przygotowywania ciepłej wody oraz systemu ogrzewania elektrycznego. Zwrot można otrzymać także za wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, a także analizy termograficznej budynku. Odliczeniom w ramach ulgi termomodernizacyjnej podlegają także pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego i instalacje fotowoltaiczne. Dokładne wytyczne można znaleźć w Dz. U. 2018 poz. 2489 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Decydując się na instalacje fotowoltaiczną, a także termomodernizację można skorzystać z wielu programów, zarówno dotyczących dofinansowania, jak i ulgi podatkowej. To okazja, aby zmniejszyć rachunki za ogrzewanie, a przy okazji przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania na fotowoltaikę koniecznie zgłoś się do Nas i dowiedź się ile możesz zyskać w kwestii dofinansowania własnej instalacji fotowoltaicznej.