• Biuro czynne: Pon - Pt 8.00 - 16.00

FOTOWOLTAIKA DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie do fotowoltaiki

Fotowoltaika dofinansowanie 2021 – najlepszy moment, aby pozyskać dotacje na panele fotowoltaiczne

Wykorzystanie potencjału tkwiącego z fotowoltaice wiąże się z szeregiem korzyści. Niestety, bardzo często na przeszkodzie klientom indywidualnym, firmom czy też rolnikom stoją koszty początkowe inwestycji. Z pomocą przychodzą im specjalne programy – regionalne, rządowe i unijne, oferujące dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej, a w efekcie znaczną redukcję kosztów poniesionych przez inwestora. Wsparcie można uzyskać zarówno na panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz elektrownie wiatrowe.

Dofinansowania do fotowoltaiki 2021 – poznaj korzyści płynące z dotacji

Mnogość programów dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych nie ułatwia wyboru najlepszego z nich. W Sun Energy Solutions pomagamy klientom odnaleźć się w gąszczu możliwości uzyskania dotacji. Systematycznie poszukujemy najlepszych rozwiązań, które dopasowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości klienta. Dzięki naszemu wsparciu:

  • pozyskasz bezzwrotną dopłatę, która pozwoli Ci na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej bez obciążania własnego budżetu,
  • nie musisz martwić się formalnościami – dla Twojej wygody złożymy odpowiedni wniosek o dotację, wykonamy niezbędny projekt i zgromadzimy potrzebną dokumentację,
  • nawet jeśli nie uda Ci się uzyskać dotacji, zwiększysz swoje szanse na uzyskanie korzystnego kredytu.

Dofinansowanie na fotowoltaikę  – sprawdź możliwości finansowania instalacji fotowoltaicznej w 2021 roku

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii to inwestycja w przyszłość kolejnych pokoleń. Degradacja środowiska jest procesem, który można zatrzymać wystarczy wybrać energię, którą oferuje natura, pochodzącą ze słońca lub wiatru, czyli tzw. nieograniczonych zasobów, które nie mają wpływu na ekosystem i zmiany klimatyczne. Klientom indywidualnym, firmom, instytucjom, samorządom, wspólnotom mieszkaniowym oraz rolnikom oferujemy pomoc pozyskaniu dotacji na fotowoltaikę w ramach:

Program Mój Prąd –  program został przygotowany z myślą o gospodarstwach domowych, które chcą zainwestować w odnawialne źródła energii (OZE), w tym w fotowoltaikę, czyli panele słoneczne. Program zakłada dofinansowania mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW. Przeciętne gospodarstwo domowe potrzebuje instalację o mocy ok. 3,5 kW, tak więc programem będzie objęta większość zainteresowanych. Program może pokryć do 50% kosztów inwestycji w panele fotowoltaiczne. Maksymalna dopłata dla jednej instalacji fotowoltaicznej ma wynieść 5 000 PLN. Dodatkowo można połączyć dofinansowanie z programu Mój Prąd z Ulgą termomodernizacyjną, dzięki czemu oszczędności mogą być jeszcze większe. Budżet programu Mój Prąd wynosi 1 MLD PLN, dzięki czemu na powstać aż 200 000 nowych instalacji fotowoltaicznych. Program Mój Prąd jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ma na celu zachęcić do inwestycji w odnawialne źródła energii, dzięki czemu prosumenci będą mogli znacznie obniżyć wydatki za prąd, przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz wpłynąć na poprawę środowiska naturalnego, w tym jakości powietrza. W roku 2020 nabór wniosków do programu Mój Prąd rozpoczął się w dniu 13 stycznia 2020. Zakończenie naboru miało miejsce 18 grudnia 2020.

W roku 2021 planowana jest kontynuacja programu Mój Prąd. Aktualnie trwają praca nad projektem i już niebawem poznamy szczegóły, które jak tylko się pojawią oczywiście opublikujemy niezwłocznie na naszej stronie.

Ulga Termomodernizacyjna – od dnia 1.01.2019 wszyscy, którzy poniosą wydatki związane z inwestycją termomodernizacyjną, w której skład wchodzą m in. panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne mają możliwość skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej podczas składania rocznego zeznania podatkowego. Dzięki uldze można odliczyć od dochodu (przychodu) kwotę przeznaczoną na wykonanie (zakup i montaż) instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii. Maksymalny koszt inwestycji jaki obejmuje ulga termomodernizacyjna to 53 000 PLN. Skorzystać z niej mogą wyłącznie właściciele budynków jednorodzinnych już wybudowanych.

Program Agroenergia – od dnia 08.07.2019 rolnicy mogą złożyć wniosek o dofinansowania oraz pożyczki na inwestycje odnawialnego źródła energii (OZE) w nowym programie NFOŚiGW. Program Agroenergia ma na celu dofinansowanie inwestycji służących tworzeniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich, co prowadzi do zwiększenia miejscowego bezpieczeństwa energetycznego i poprawy jakości powietrza. Warianty projektów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie, to inwestycje w nowe źródła ciepła oraz energii elektrycznej (w tym OZE) wraz bateriami do magazynowania energii elektrycznej, a także projekty, których celem jest obniżenie zużycia surowców pierwotnych oraz mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej. Program Agroenergia jest skierowany tylko do rolników indywidualnych, którzy rozumiani są jako osoby fizyczne, które są właścicielem, użytkownikiem wieczystym, posiadaczem samoistnym albo dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat mieszkają w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Budżet w wysokości 200 mln PLN będzie rozdysponowany na dofinansowania oraz pożyczki, które będą realizowane w latach 2019-2025. Wielkość dofinansowania w postaci dotacji może wynosić do 40% kosztów kwalifikowanych, natomiast kredyt będzie mógł pokrywać nawet do 100% kosztów, przy czym wysokość pożyczki może wynosić od 100 tys. PLN do 2 mln PLN. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało na poziomie WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2%. Okres spłaty zobowiązania nie będzie mógł być dłuższy niż 15 lat. Nie założono opcji częściowego anulowania kredytu. Program Agroenergia ma za zdanie promować odnawialne źródła energii, w celu zapewniania energetycznej niezależności rolników oraz energetycznego bezpieczeństwa gospodarstw rolnych. W programie uwzględniono kryteria w zakresie max. jednostkowych kosztów brutto dla poszczególnych technologii OZE, co ma na celu klarowność oceny i zabezpieczy przed sztucznym zawyżaniem kosztów inwestycji. Można zauważyć dosyć niski koszt, który przyjęto dla fotowoltaiki, a także fakt, że to jedyna technologia wytwarzania energii elektrycznej z ujętych w programie Agroenergia, dla której wprowadzono minimalny próg mocy wykluczający możliwość dofinansowania instalacji PV.W sprawie instalacji fotowoltaicznych, których jednostkowa moc powinna wynosić od 50 kWp do 1 MWp (wykluczone są mikroinstalacje), max. jednostkowy koszt inwestycji ustalono na 2,5 mln PLN brutto. Dla przydomowych elektrowni wiatrowych, których max. zainstalowana moc nie może przekroczyć 3 MW, założono maksymalny jednostkowy koszt inwestycji brutto rzędu 6 mln PLN/MW. Jeśli natomiast chodzi o kolektory słoneczne ustalono max. koszt inwestycji brutto rzędu 1000 PLN/kW. Dodatkowo istnieje możliwość dofinansowania opcjonalnego magazynu energii, czyli baterii do magazynowania energii.

Dofinansowania z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dla każdego województwa przyznany został odrębny program dofinansowań. WFOŚiGW oferuje program Czyste Powietrze dla osób prawnych i prowadzących działalność gospodarczą, gdzie można uzyskać dofinansowanie mające na celu ochronę środowiska poprzez zamontowanie kolektorów słonecznych, a także instalacji fotowoltaicznych. W całej Polsce można także zdecydować się na mikro instalację fotowoltaiczną z programu Mój Prąd. Z tego rządowego programu można uzyskać 50% zwrotu poniesionych kosztów, przy czym owa kwota nie może być wyższa niż 5000 PLN. Tutaj należy posiadać dokument potwierdzający instalację licznika do obsługi instalacji fotowoltaicznej. Warto jednak wiedzieć, że program obejmuje tylko instalację o mocy od 2 do 10 kW. Budżet wystarczy dla 200 tyś. prosumentów. Ilość wniosków jest ograniczona i liczy się kolejność ich składania.

Dofinansowanie z Regionalnych Programów Operacyjnych – 16 regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Program jest skierowany do dla osób prywatnych oraz firm. Dofinansowania z Regionalnych Programów Operacyjnych można uzyskać do 2020 roku, kiedy kończy się program. Skierowany jest on niemal do wszystkich chętnych, którzy chcą wprowadzić ekologiczne rozwiązania takie jak instalacje kolektorów słonecznych, farmy fotowotaiczne, instalacje fotowoltaiczne, czy termomodernizację budynków prywatnych, a także samorządów i mikro oraz makro przedsiębiorstw. Zastosowanie takich działań ma doprowadzić do poprawy konkurencyjności gospodarczej na rynku europejskim, a także spójności społecznej. Warto tutaj wiedzieć, że budżet jest inny dla każdego województwa i proporcjonalny do ilości potencjalnych beneficjentów. Na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego przeznaczony jest miliard euro. Warto wiedzieć, że wniosek można wypełnić również online, jednak potrzebny jest tu podpis elektroniczny, a do każdego wniosku należy dołączyć audyt energetyczny.

Dofinansowanie z Programu Bocian – realizowanego przez NFOŚiGW, którego celem jest ograniczenie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Program Bocian będzie realizowany w latach 2015-2023. Program Bocian dedykowany jest dla przedsiębiorców i obejmuje zastosowanie nowoczesnych odnawialnych źródeł energii takich jak farmy fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne. Ma on formę pożyczki, przy czym wnioskodawca może dokonać wyboru oprocentowania. Może zdecydować się na pożyczkę na warunkach preferencyjnych, gdzie WIBOR 3M wynosi nie mniej niż 2%. Można także zdecydować się na otrzymanie pożyczki na warunkach rynkowych, która w myśl ustawy nie stanowi pomocy publicznej. Istotne znaczenie ma tutaj sama kategoria ratingu. Warto tutaj zwrócić uwagę, że sam rating ma znaczący wpływ na oprocentowanie. Rating wysoki, gdzie marża w puntach bazowych wynosi 60, proponowane oprocentowanie pożyczki to 2, 43%. Dla porównania w ratingu niskim, gdzie marża w punktach bazowych wynosi 220, proponowane oprocentowanie przy którym pożyczka nie będzie stanowić pomocy publicznej wynosi 4, 03%.

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – mającego na celu podniesienie konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działa od 2014 roku, a koniec tego programu przewidywany jest na rok 2020, przy czym na warunki ma wpływ rodzaj beneficjenta, a także rodzaj dofinansowania. Warto wiedzieć, że o tego typu dotację mogą starać się zarówno rolnicy, jak i osoby fizyczne, a także podmioty doradcze, gminy, powiaty czy związki wyznaniowe. Celem tego programu jest nie tylko szkolenie czy doradztwo, ale przede wszystkim wprowadzenie odnawialnych źródeł energii, które mają poprawić jakość powietrza na obszarach wiejskich. Program obejmuje pożyczkę lub dotację na termomodernizację i instalacje odnawialnych źródeł energii. Sam program opracowany jest na podstawie przepisów unijnych, gdzie łączny budżet wynosi 13612211428 euro, przy czym ponad 8 mld pochodzi z budżetu Unii Europejskiej, natomiast wkład krajowy to prawie 5 mld.

Program Czyste Powietrze – celem programu jest zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie emisji szkodliwych pyłów, a także innych zanieczyszczeń, które są wprowadzane do atmosfery przez gospodarstwa, w tym domy jednorodzinne. Nabór wniosków do programu Czyste Powietrze został ponownie uruchomiony w styczniu 2019 i będzie realizowany do 2029. Program Czyste Powietrze to program, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń produkowanych przez domy jednorodzinne. Dedykowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami domów jednorodzinnych bądź też takich, które posiadają zgodę na rozpoczęcie budowy. Budżet programu wynosi 103 mld na całą Polskę i dzielony jest na poszczególne samorządy. Dostępny jest w formie dotacji, jak i pożyczki, przy czym należy wiedzieć, że maksymalny możliwy koszt od którego liczona jest dotacja wynosi 53 tys. zł. Jeżeli dana inwestycja przekracza ten budżet to dofinansowanie może mieć formę pożyczki. Warunkiem podstawowym jest wymiana starego pieca na nowy, który jest w pełni ekologiczny. Natomiast dla nowych budynków warunkiem podstawowym jest zakup i montaż nowego źródła ciepła, które jest ekologiczne. Program obejmuje dofinansowania na: wymianę źródeł ciepła, docieplanie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także instalacji tj. kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne. Ponadto obejmuje również montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Sun Energy Solutions - ekipy instalatorskie

Chcesz zamontować panele słoneczne, ale przerastają Cię koszty instalacji? Nie wiesz skąd uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę?

Zgłoś się do nas! Posiadamy duże doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji na instalacje fotowoltaiczne oraz własne ekipy instalatorskie

Skorzystaj z naszego wsparcia w pozyskaniu dotacji lub dofinansowania na odnawialne źródła energii (OZE) w Twoim domu jednorodzinnym, firmie lub na terenie gospodarstwa rolnego. Pomożemy znaleźć Ci najkorzystniejszy sposób finansowania całej instalacji fotowoltaicznej oraz dopełnimy za Ciebie wszystkie niezbędne formalności. Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić wszystkie szczegóły związane z uzyskaniem najkorzystniejszej dotacji czy też dofinansowania do fotowoltaiki.

Zapraszamy do kontaktu

Zespół Sun Energy Solutions