Instalacje fotowoltaiczne zyskują dzisiaj ogromną popularność wśród posiadaczy domków jednorodzinnych. Pozwalają one bowiem na produkcję przez prywatnego użytkownika prądu elektrycznego. Wszelkie nadwyżki wyprodukowanego prądu, można sprzedać do lokalnego zakładu energetycznego, co sprawi, że nie tylko uzyskamy darmowy prąd, ale też będziemy mogli na nim zarobić. Oprócz zalet ekonomicznych, warto zwrócić uwagę na fakt, że instalacja fotowoltaiczna wytwarza w 100 procentach ekologiczny prąd, czyli taki, który nie zanieczyszcza środowiska. Z tego tytuły co warto podkreślić, możemy w Polsce dostać dopłatę od państwa do takiej instalacji.

Co wchodzi w skład instalacji fotowoltaicznej?

Instalacja fotowoltaiczna może wydawać się skomplikowana. Tak naprawdę składa ona się z kilku części i każdy z nas na pewno poradzi sobie z jej obsługą. W skład instalacji więc wchodzą takie elementy jak:

1. Panele fotowoltaiczne – są to elementy zbudowane z ogniw fotowoltaicznych, które montowane są na naszych dachach. Ogniwa to tak naprawdę półprzewodniki w których pod wpływem promieni świetlnych zachodzi zjawisko przemieszczania się elektronów co powoduje powstanie prądu. Im większa powierzchnia robocza paneli tym większe natężenie prądu jesteśmy w stanie uzyskać
2. Falownik fotowoltaiczny – jest to urządzenie, które odbiera prąd z paneli fotowoltaicznych i zmienia jego charakter ze stałego na zmienny. Urządzenie to bywa również nazywane inwerterem fotowoltaicznym.
3. Liczniki zużycia i produkcji energii – są to elementy, które będą nas informować ile tak naprawdę nasz system wyprodukował energii oraz ile tej energii zużyliśmy w naszym gospodarstwie domowym. W przypadku nasze zużycie będzie niższe od produkcji, to nadwyżkę możemy sprzedać do lokalnego zakładu energetycznego
4. Okablowanie – łączy wszystkie wymienione elementy instalacji fotowoltaicznej
5. Akumulator z regulatorem ładowania – te elementy zapewniają ciągłość przesyłania energii elektrycznej, które inaczej nazywamy baterią fotowoltaiczną.

Ile energii może wyprodukować instalacja fotowoltaiczna?

Należy na początku podkreślić, że każda instalacja fotowoltaiczna ma inną wielkość oraz sprawność co powoduje, że możliwości produkcyjne prądu są inne. Musimy też wiedzieć, że za produkcję energii elektrycznej odpowiada też nasłonecznienie paneli fotowoltaicznych. Najkorzystniej jest bowiem, kiedy panele są skierowane w kierunku południowym. Wtedy teoretycznie złapiemy najwięcej promieni słonecznych. Ważna jest też pora roku oraz temperatura. Najwięcej energii wyprodukujemy więc w okresie letnim przy temperaturze około 25 stopni Celsjusza. Na całą sprawność układu składają się poszczególne ogniwa fotowoltaiczne. Warto więc sprawdzać okresowo stan naszej instalacji, ponieważ defekt nawet jednego ogniwa może przynieść spore straty. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie wymienione wyżej czynniki to przy sprzyjających warunkach można przyjąć, że w okresie letnim jesteśmy w stanie wyprodukować około 3000 kWh rocznie przy średniej jakości instalacji.

Jak system fotowoltaiczny produkuje energie?

System fotowoltaiczny produkuje energię w najważniejszych elementach układu czyli w panelach. Zbudowane one są z ogniw fotowoltaicznych, które są zazwyczaj półprzewodnikami zbudowanymi najczęściej z krzemu. Każde ogniwo składa się z dwóch warstw, z których jedna posiada na ostatniej powłoce nadmiar elektronów, a na drugie ich niedobór czyli puste pola. W momencie kiedy dostarczymy energię do półprzewodnika na przykład w formie promieni świetlnych, powodujemy aktywację elektronów w warstwie, gdzie występuje ich nadmiar. Elektrony pobudzone w ten sposób wymuszają ruch między obiema warstwami półprzewodnika. Ten ruch właśnie to jest prąd.

Zalety instalacji fotowoltaicznej

1. Trwałość. Instalacja fotowoltaiczna jest odporna na wszelkie zjawiska pogodowa w tym opady gradu oraz temperaturę dochodzącą do minus 30 stopni Celsjusza.
2. Instalacja fotowoltaiczna, produkuje ekologiczną energię elektryczną. Podczas produkcji nie wytwarza się szkodliwy dwu tlenek węgla ( CO2). Instalacja nie zawiera żadnych szkodliwych płynów lub gazów, które mogą negatywnie wpływać na środowisko. Nie spala też żadnych paliw kopalnianych oraz nie potrzebuje do pracy innych źródeł energii poza słońcem.
3. Instalacja fotowoltaiczna nie produkuje żadnego hałasu. Jedynym elementem w instalacji, który może powodować dźwięki jest inwerter, którego głośność nie przekracza 25 dB. Jest to poziom, który nie przekracza głosu ludzkiego szeptu. Instalacja fotowoltaiczna nie emituje również żadnych infradźwięków, które mogą być uciążliwe dla zwierząt domowych czy też gospodarskich.